BRONS- OCH ALUMINIUM

Utrustning:

Gasoldriven bronsugn med deglar för 30 kg och 50 kg. Div. kringutrustning. Skyddskläder inkl. träskor. Försäljning av material till traditionella gjutformar och ceramic Shell.

Verkstadsansvarig:
Vakant