STEN

Utrustning:
Utomhusarbetsplatser med tillgång till tryckluft, vatten och el. Arbetsplats med vind- och regnskydd. Stenverktyg och maskiner finns att tillgå. Truck som lyfter sju ton.

Verkstadsansvarig:
Birgitta Linhart, tel: 070-304 72 86, e-post: birgittalinhart@gmail.com