TIDIGARE RESIDENSKONSTNÄRER

Hildegard Skowasch


Konstnären Hildegard Skowasch bor och verkar i Berlin, under hösten 2019 var hon inbjuden till KKV Luleå på konstnärsresidens under två månader.


Hildegard Skowasch verk skapas i en öppen arbetsprocess som hon själv menar är improvisationer. Hon kombinerar element som normalt inte hör samman och omarbetar dem tills de blir en kompatibel helhet. Verken utvecklas intuitivt och formas utifrån hennes personliga erfarenheter. Fel och olyckor är en inneboende del av arbetsprocessen och öppnar upp för andra möjligheter till utforskning. Allt är i rörelse, inget är fixerat. Papper är det primära materialet men kan också användas i kombination med andra material, exempelvis keramik.


Skowasch verk innefattar både figurativa och abstrakta verk som agerar ömsesidigt och är medbestämmande. Figurerna kan ses som karaktärer i en imaginär pjäs. Tillsammans med abstrakta element och teckningar fungerar de som en ensemble på scenen och skapar sina egna scener och tablåer. Denna interaktion blir en improvisation i sig.


http://www.hildegardskowasch.de/

Ninna Berger


Ninna Berger, Stockholm,var den första "artist-in-residence" inom Swedish Lapland AiRs nätverk. Arrangör för residenset är KKV Luleå i samarbete med Resurscentrum för konst.


"Jag arbetar med skulptur, installation och text. De material jag arbetar med är ofta kopplade till minnen och aktiviteter. Verken antar ofta ett abstrakt uttryck och material, artefakter och berättelser i lager på lager kopplas samman till en helhet. Jag arbetar ofta med teman så som misslyckande och ärlighet, tid och förväntningar och rummet som topologisk plats. Jag arbetar i lager på lager från väggen ut i rummet och i rummet med skulpturala dimensioner. I den research jag gör för ett textbaserat arbete blandas skönlitterära referenser med naturvetenskap, sociologi, självbiografi och fiktion."


http://www.ninnaberger.com/

SWEDISH LAPLAND ARTIST IN RESIDENCY

Produktionsresidenset på KKV Luleå ingår i det regionala nätverket och projektet "Swedish Lapland AiR". Projektet avser att bygga upp ett regionalt nätverk för konstresidens i Norrbotten. Målet är att få igång residensprogram runt om i länet, just nu genomför nätverket residens i; Luleå, Boden, Jokkmokk, Piteå, Arvidsjaur, Haparanda, Kiruna, Övertorneå och Pajala. De olika orterna har olika förutsättningar och inom nätverket kan vi erbjuda researchresidens, produktionsresidens, ljudkonstresidens etc. Resurscentrum för konst har en roll som den sammanhållande parten som organiserar det regionala nätverket.

Genom att bygga upp konstresidens i Norrbotten vill vi öka utbytet och samverkan mellan konstnärer/curators/konstskribenter, konstnärliga institutioner, kommuner och konstnärer. Vi vill få in nya konstnärliga perspektiv till Norrbotten och ny kunskap genom konstnärliga samarbeten över kulturella och nationella gränser. Genom att få en växelverkan mellan lokala och internationella utövare vill vi skapa en dynamisk konstscen i Norrbotten och öka attraktiviteten för konstnärer att bo och verka i Norrbotten. Vi vill minska känslan av att vara i periferin och visa på möjligheten att verka från Norrbotten och vara en del av världen.