EMALJ

Vår emaljverkstad är liten och rymmer fyra till fem arbetande personer, men den är modern och lättarbetad.

För att få "körkort" ska du gå en kurs på två till tre dagar för att gå igenom all utrustning och lära dig hur allt fungerar.


Verkstadsansvariga Inger Thurfjell och Elisabet Linna Persson håller kurser en till två gånger per termin. Har du tidigare arbetat med konstemalj, räcker det om du får en introduktion till verkstaden. Vi håller introduktion till emaljen när behov uppstår.

Ta kontakt med KKV föreståndaren eller verkstadsansvarig ifall du har frågor.

Välkommen att arbeta med detta fantastiska material.

Verkstadsansvarig:
Inger Thurfjell, tel: 070-314 65 35, e-post: i.thurfjell@telia.com.

Elisabet Linna Persson, tel: 070-230 15 48, e-post: elinnapersson@gmail.com