MONUMENTALA

Utrustning:
Monumentalverkstaden innehåller ingen egentlig utrustning förutom en kraftig travers som är bra till tunga skulpturer, (lyfter 3000 kg), en pallyft samt en byggställning på hjul. Lokalen har dubbel takhöjd samt en port med måtten: höjd: 5,5m bredd 2,30m
Golvet är av betong.

Verkstadsansvarig:
Kristina Nilsdotter

kristina.nilsdotter@gmail.com

070 447 20 01