GÄSTKONSTNÄR

Är du medlem i en annan KKV-verkstad arbetar du under samma villkor och kostnad som medlemmarna i Luleå; Se prislista. Årsavgiften har du redan betalat till "din egen verkstad".
Även om du inte är medlem i KKV kan du arbeta i våra verkstäder. Förutsättningen är att du arbetar som gäst tillsammans med medlem. Du betalar gängse dygnsavgift.