GÄSTKONSTNÄR

Är du medlem i en annan KKV-verkstad arbetar du under samma villkor som medlemmarna i Luleå; betalar dygns- eller årsavgift. Årsavgiften har du redan betalat till "din egen verkstad".
Även om du inte är medlem i KKV kan du arbeta i våra verkstäder. Förutsättningen är att du arbetar som gäst hos en medlem. Du betalar gängse dygnsavgift.